Blod Svett Och Krita

18 juli 2007

VARNING

Detta är en personlig blogg om klättring och träning. Innehållet är baserad på vad jag har läst i diverse litteratur och min egen erfarenhet. Det är upp till läsaren att försöka applicera vad jag skriver om, men tänk på att det är ditt ansvar att träna på ett korrekt sätt. Varken jag eller någon annan person jag har tränat har någonsin skadat sig under träningen, men detta innebär inte nödvändigtvis att du kommer att förbli skadefri om du använder de metoder och övningar jag skriver om.


Tänk också på att klättring är en sport där säkerhet är livsviktigt och att du kan skada dig allvarligt om du inte är förtrogen med de säkerhetsmomenten sporten kräver. Om du inte har gått en introduktions/klätterkurs godkänd av SKF (svenska kläterförbundet) så är en sådan den bästa investering du kan göra, blir du dessutom medlem i en klubb ansluten till SKF gör du dessutom något bra för klättringen i Sverige


Jag har valt att skriva mina tankar om klätterträning i bloggform av flera olika anledningar. Jag kan inget om hur man handskas med hemsidor och har inte tid att ens försöka lära mig, bloggformen ger mig möjlighet att presentera mina idéer i artikelform lite nu och då och alla mina inlägg går att kommentera och redigera när (inte om…) jag skriver något som är felaktigt eller oklart. Jag är medveten om att tillgängligheten på informationen blir lidande med den här layouten och att de flesta inlägg kommer att bli antingen för långa eller behöva delas, men jag vill tro att den som vill läsa mina inlägg kan hitta informationen utan alltför mycket ansträngning.


Jag hoppas att det jag skriver om kommer till nytta för andra klättrare och leder till att öka medvetenhet om vad träning kan göra för individens kapacitet.


Inga kommentarer: