Blod Svett Och Krita

9 nov. 2008

Systematisering och Periodisering


Anledningen till att jag överhuvudtaget valde att skriva mina tankar kring klätterträning i denna blogg är den känsla jag nästan alltid får när jag läser en text om hur man tränar klättring. Det är snarare regel än undantag att de flesta böckerna inom ämnet lämnar mig i ett blandat känslotillstånd. Författaren delar med sig av mer eller mindre nyttiga tips och övningar men när jag vänder sista bladet har jag inte fått en idé om jag kan strukturera min träning. Detta gör tyvärr att mycket av författarnas goda föresatser med sina alster går om intet eftersom läsaren är chanslös när det gäller att få en systematisk applicering av de nyförvärvade teknikerna.

 

Jag tänker därför ägna en hel del utrymme på bloggen åt olika koncept kring begreppen periodisering och systematisering. Det kanske är på sin plats att redan här göra ett försök att avdramatisera orden periodisering och systematisering. Jag är fullt medveten att många ser dessa ord som skrämmande eller lätt obehagliga. Klättring präglas av en idealiserad syn där upplevelsen och kontakten med naturen rankas högst och applicerande av systematiska träningsmetoder väcker många frågor.  

 

Kan systematiserad träning verkligen ge bättre resultat?

Kan en systematisk syn på träning ta död på motivationen?

Kan klätterupplevelsen förgöras av noggranna träningsprogram?

 

Tyvärr sitter inte jag på svaren och om jag ska vara ärlig betvivlar jag att det finns definitiva svar till dem. Periodisering och systematisering kan mycket väl göra slut på träningsglädjen om man gör tråkiga och/eller överambitiösa träningsprogram. Seriös träning handlar inte nödvändigtvis om att träna stenhårt fyra eller fem timmar per dag eller att ställa upp alltför komplicerade planer. Det handlar om att träna med klättrarens egna förutsättningar som startpunkt där variation och belöning för att hålla motivationen är självklara inslag.

 

Finns det fördelar med systematisering av träning?

 

Systematisk periodisering innebär att man ser till att klassificera träning i olika verktyg (övningar eller övningssystem) och att man använder dem när de kan ge bäst resultat under en bestämd träningsperiod (periodisering). Även om klippklättring som sport har ett gott antal årtionden bakom sig har man inte hunnit se något systematisk tillämpning av träningslära bland större delen av utövarna. En systematisk klassificering av övningar och periodisering tillåter klättraren att välja bland många beprövade redskap för att göra sin träning mer effektiv, medan en korrekt periodisering placerar dessa redskap i en logisk följd under olika träningsperioder.

 

Balanserade träningsprograms utformning varierar kraftigt mellan olika individer även om de har likartade fysiska förutsättningar. Fördelen med välkonstruerade program är att man kan sätta upp tydliga mål, att man är medveten om vad som krävs för att uppnå dessa och att man har redskap för att utvärdera resultatet. Välorganiserad klätterträning ger utövaren jämn träningsbelastning och i lagom stora mängder. I motsats till planlös klättrande kan utövaren känna att man ”gör sitt” under varje pass, vilket i sin tur reducerar osäkerhet kring hur mycket och hur hårt man borde träna under varje enskild träningsperiod, något som i allra högsta grad inverkar positivt på utövarens självförtroende.

 

Ett seriöst träningsprogram bör innehålla ett antal moment av central art. (enligt Bompa T. 1999)


1) Allsidig fysisk utveckling.

2) Grenspecifik utveckling.

3) God teknisk utveckling.

4) Taktiska moment.

5) Psykologisk utveckling.

6) Skadeförebyggande arbete.

7) Teoretisk kunskapsinhämtning.

 

Seriös träningsplanering bör alltså sträva efter att ge optimala resultat genom att ge klättraren god fysisk bas utan att göra avkall på andra områden som skadeförebyggande arbete, teknik, taktik samt teoretiska kunskaper.

 

Min tanke är att (i kommande inlägg) redovisa mina tankar kring teori och praktik vad gäller träningssystem övningar och periodisering.

 

 

Källor

Bompa T. O. Periodization, theory and methodology of training. 4th edition. Human kinetics ISBN 13 978-0-88011-851-4

Annerstedt C. & Gjerset A. Idrottens träningslära. Sisu idrottsböcker. ISBN 91-88940-14-4

De Diego S. Sagredo C. Jugar con ventaja. Las claves psicologicas del exito deportivo. Alianza deporte. ISBN 84-206-5707-7

3 kommentarer:

Sören D sa...

mkt intressant med dessa träningsinlägg. Ser fram emot fortsättningen.

Anonym sa...

Ser fram emot fortsättningen

Linkan sa...

Gött att se att du återfunnit motivationen!