Blod Svett Och Krita

21 nov. 2010

Sakta i backarna!

Jag har tidigare skrivit att några centrala faktorer i de träningsplaneringar jag har skapat åt diverse klättrare har varit användandet av fyra tydligt separata träningsfaser, mer mängd och noga kontroll över intensiteten. Jag har även antytt att folk tränar hårt men alldeles för lite. Det senaste kan ni enkelt bekräfta genom att titta runt i vilken svensk klätterhall som helst och räkna klättrare med riktigt svettig t-tröja, risken finns att ni aldrig har sett något sådant utom vid värmebölja...


Det finns dock en stor nackdel med att skriva om träning på nätet. Hittills har jag alltid haft möjlighet att på ett eller annat sätt övervaka den träning jag har föreslagit for folk. Nu är det annorlunda eftersom potentiellt (men kanske osannolikt) kan det jag skriver nå hela klätterpopulationen och där finns allt från  lata, överaktiva, nybörjare, erfarna, svaga starka och så vidare. Dessutom har en del en människor en stark tendens att göra mer än man föreslår vilket kan komma att leda till två problem, skador och överträning med allt vad det innebär. Jag kan förstås inte ansvara för det folk gör när de tränar, det är ditt eget ansvar om du nu gör något av det jag skriver om. 


I alla händelser rekommenderar jag starkt (ta det som en sträng befallning) att du skaffar dig koll på vad skador och överträning innebär. Köp one move too many och läs den mer än en gång och lär dig att tolka kroppens signaler. 
Kunskap om träningsmetoder är inget värt utan kunskap om skadeprevention och för att kunna förstå detta bör man ha kunskap om skador. Jag kan berätta att delar av min ytterst begränsade kunskap har jag fått genom egna skador men även genom det de personer jag ha tränat har råkat ut för, tyvärr genom mina kunskapsbrister som tränare. 


Jag vet att det låter illa att en tränare omedvetet utsätter sina aktiva för träning som inte alltid är det bästa möjliga, men i verkligheten är kunskap dyrköpt och att andra tränare inte gärna berättar om deras "mörka hemligheter" innebär inte nödvändigtvis att det inte sker och inte heller att man klarar sig bättre utan en tränares erfarenhet. Som tur är det, har de jag tränat varit skonade från frekventa skador eller sådana som inte gick att åtgärda. Vi har dessutom fått mycket bra professionell hjälp de få gånger det har inträffat, vilket gör att vi i efterhand kunnat  betrakta dem som värdefulla lektioner som hjälpt oss att förstå mer om klätterträningens komplexitet, samt behovet av allsidig träning (som tyvärr vissa personer utan kunskap alltför lättvindigt avvisar) för att kunna utvecklas som klättrare. 


Med det sagt vill jag gärna ägna några ord åt överträning.


Teckning stulen från www.glasbergen.com

Tränar du mycket eller ensidigt och intensivt löper du viss risk för överträning, speciellt om du mixtrar med kroppsvikten som faktor i ditt tränande. Igen här, att vi klättrare inte gärna pratar om det innebär inte att det inte görs. Eftersom det redan finns gott om beskrivningar och mångårig erfarenhet och forskning i ämnet tycker jag att jag gör bäst i att länka till texter som beskriver fenomenet. Här finner du information om Överträning på svenska och en mer utvecklad version på engelska 


Båda texter innehåller en lista på symtom man bör ha i åtanke när det gäller överträning, men som vanligt när det gäller syndrom är det FLERA symtom som uppträder i kombination. Upplever du att du råkar ut för enstaka symtom ur listan ska du ta dem på allvar (skador, smärta, förkylningar och dyl) men det behöver inte innebära att du är övertränad.


Sist vill jag påpeka att även om jag besitter viss kunskap inom fysiologi i och med mina utbildningar så gör inte  det mig till läkare eller sjukgymnast. Jag tycker att det skrivs alltför mycket om skador och dyl av folk som i likhet med mig inte har professionell kunskap i ämnet. Att dessa personer låter bli att påpeka det är inte bra. Är du skadad eller misstänker överträning, låt bli att söka diagnoser i nätforum, besök rätt instans i vården (vi har faktiskt världens bästa...) och följ deras anvisningar. 


Träna klokt och ha inte för bråttom, du har all tid i världen. Vi har turen att vår sport sker på några av de mest oföränderliga strukturerna som finns (klippor) så ta ett steg i taget och börja inte träna som en galning bara för att du ska satsa och utvecklas.Inga kommentarer: