Blod Svett Och Krita

14 dec. 2011

Bra nyheter

SKF har kommit med riktigt bra nyheter i sitt senaste nyhetsbrev. Mycket stimulans för klubbar som vill ge sina aktiva möjlighet att klättra utomhus. Både på nationell och lokal nivå. Jag tar mig friheten att kopiera delar av brevet här nedandör. Tycker att förbundet borde göra detta mer synligt, det är ju possitiva nyheter.


Nu är det i din klubbs händer...

Bidrag till helgläger för barn och ungdom
Svenska klätterförbundet har initierat ett projekt för att ge fler barn och ungdomar möjlighet att prova på klättring utomhus.
Under 2012 delar vi ut bidrag till klubbar som vill arrangera lokala barn-och ungdomsläger utomhus.

Tanken är enklare helgläger i närregionen, med minst en övernattning i tält. Lägret ska vara ett arrangemang där deltagarna inte bara får klättra, utan också lära sig leva friluftsliv och ha kul tillsammans.

SKF prioriterar att lägren ska hålla en så låg kostnad som möjligt för deltagarna, för att så många som möjligt ska ha ekonomisk möjlighet att delta.

Till dessa läger kan klubbar söka upp till 15 000:- i bidrag från Svenska klätterförbundet. Bidraget är tänkt att i första hand finansiera utrustning och mat till deltagarna.

Ansökan ska vara kansliet till handa senast 27/1 2012.

 
Nationella läger för ungdomar – arrangerande klubbar sökes
SKF kommer också under 2012 att arrangera två nationella läger för ungdomar i åldrarna 16-20 år, även dessa finansierade genom Svenskt Friluftsliv.

Båda lägren kommer, liksom de lokala klubblägren, att fokusera på klättring och friluftsliv. De nationella lägren kommer dock att vara i minst 5 dagar och de riktar sig som sagt till ungdomar mellan 16 och 20 år.

Det ena lägret kommer att ha ett alpint tema och det andra kommer att fokusera på klättring på klippa.

Svenska klätterförbundet står bakom dessa läger ekonomiskt (inkl ersättning till ledare), men nu söker vi klubbar som är drivna och motiverade att stå som arrangör för ett sådant här arrangemang. Om du vill eller vet att din klubb gärna står som arrangör för ett nationellt ungdomsläger, hör av dig till kansliet redan idag! Ring oss på             08-699 65 20       eller maila till kansliet@klatterforbundet.se.

Ansökan ska vara kansliet till handa senast 27/1 2012.


Ledbyggarkurs 11-12/2
Ledbyggarkurs kommer att hållas i Västerviks Klättercenter av Svenska Klätterförbundets tränarkommitté och Västerviks Klätterklubb.

Kursen vänder sig till de som vill lära sig mer om att bygga lätta och svåra klätterleder med kvalité.

Inga förkunskapskrav, men det är en fördel om deltagaren har byggt boulderleder.

Kursledare är Stefan Rasmussen med assistans av Jim Wasmuth.
De har lång erfarenhet och byggt boulderleder bla. till senior NM, flera SM och bouldercuper.

Kursen kostar 950 kr och det ingår övernattning på Västerviks vandrarhem, frukost och lunch.

Anmälan görs via hemsidan.

Kontakta ert SISU distrikt för att kolla om ni kan få något bidrag elelr reseersättning till kursen.


Ny utbildningsplan för tränare sport
UK tränare hade möte i Västervik 26/11 och kan nu presentera en ny utbildningsplan med nytt upplägg och innehåll i tränarutbildningarna.

Utbildningarna är en kombinationsutbildning där SISU Idrottsutbildarna står för en allmän del , GTU, som ni går på hemmaplan och vi står för den klätterspecifika delen. Man måste genomgå båda delarna för att få intyget från oss.

Tyvärr är i dagsläget inte vårt utbildningsschema spikat ännu men vi kör igång troligtvis i mars. Så fort det är bestämt lägger vi på hemsidan ut datumen på utbildningstillfällena.

Ni som vill gå kurserna kan redan nu förbereda er med att gå SISU´s kurser, Plattformen, GTU1 -2 beroende på vilken nivå ni ska gå. Dessa kurser skall ha gåtts innan ni går den klätterspecifika delen.

Det kommer inte erbjudas någon nivå 3 inom klättring under 2012.

Utbildningarna är uppdelade enligt nedan,
efter genomförd kurs har man kunskap att vara tränare som , kursnivån har fokus på

Grund,Assisterande tränare,Topprepskort och plattformen kurs
Barn och ungdomsledarutbildning,Klubbtränare, Lära att träna för att kunna träna
Nivå 1, GTU 1,Klubbtränare,Träna för att tävla
Nivå 2, GTU 2,Distriktstränare,Träna för att vinna
Nivå 3, GTU 3,Förbundstränare,Elit

Mer info om innehåll och förkunskaper kommer finnas på hemsidan.


Förklaring av SF-stöd
På RIM 2011, (Riksidrottsmötet, RF´s förbundsmöte) togs beslut om ett nytt SF-stöd från och med 2012, dvs det statliga bidrag vi får som specialidrottsförbund.

Det bidrag vi får baserar sig på vad vi alla i vår organisation rapporterar in.
Det är uppdelat i ett basbidrag, storleksbidrag, verksamhetsbidrag och ett stimulansbidrag.

Basbidraget får vi för att vi är ett förbund som klarar kravet 25 föreningar med minst 1500 medlemmar.
Storleksbidraget baseras på alla de medlemmar vi har inregistrerade som aktiva i IdrottOnline. Aktiv är man om man är med på/bidrar till minst en aktivitet per år, man behöver inte klättra utan vara med på vad som helst i klubben namn.
Verksamhetsbidraget är uppdelat i tre delar, det är 70% av det totala SF-stödet
Statligt –Lokstöd, ju mer aktiviteter ni ansöker om desto högre bidrag kommer vi få. Det statliga –Lokstödet får ni för barn och ungdomar 7-20 år. De ska vara minst 3 deltagare och en ledare. Ledaren ska vara minst 13 år. Aktiviteten ska pågå i minst 60 minuter.
Utbildning, här registreras det dels när ni går en utbildning via SISU idrottsutbildarna och när ni själva arrangerar utbildningar, men de måste registreras (drygt 6000 tar topprepskort/år, har ni tänkt på att för att få kortet går man en liten kurs)
Elitstöd, här skickar förbundet in underlag för de som förmodas kunna prestera bra internationellt.
Stimulansbidrag, här ansöker förbundet om specifika projekt inom kvalité och utveckling samt för att kunna arrangera internationella möten eller få in någon person i de internationella förbunden.


SF-stödet för 2013
För storleksbidraget 2013 kommer RF läsa av vårt medlemsantal i IdrottOnline per 2011-12-31 men de kanske inte gör det förrän någon gång i vecka 1 eller 2.
För er som väljer att plocka bort medlemmar ur IdrottOnline. Gör inte det förrän vecka 3, så vi inte missar en massa medlemmar.


Idrottslyftsbidrag
Vill ni söka bidrag för att utveckla er barn och ungdomsverksam, få fler till er förening och få dem att stanna längre så finns det idrottslyftsbidrag att söka.
Sista ansökningsdag är 31/1.
Ansökan gör ni i IdrottOnline.


Skriva verksamhetsberättelse
Man kanske inte tänker på det men det är så att vi idag skriver historia som andra kommer att läsa om många år.

Därför är det viktigt att vara så tydlig som möjligt när ni skriver era verksamhetsberättelser.
Alla klubbar ska skriva verksamhetsberättelse hur liten man är.

Nedan ser ni några punkter som påminnelse till en enkel verksamhetsberättelse
Verksamhetsåret
Vilka som varit med i styrelsen, med hela namn inte bara Pelle
Vilka som eventuellt varit med i olika kommittéer
Antal medlemmar
De verksamhetsområden/sektioner ni har
Olika aktiviteter, kurs, läger, träffar, tävlingar ni arrangerat
Eventuella samarbeten med andra organisationer
Någon medlem som utmärkt sig på något speciellt sätt
Omnämn eventuell sponsor
Hela styrelsen skriva under
En ekonomisk rapport ska även medfölja men är oftast ett separat dokument.

I verksamhetsberättelsen ska man egentligen återberätta hur det gick med det som skrivits i verksamhetsplanen som presenterades för medlemmarna på årsmöte föregående år.


Skriva verksamhetsplan
Det är också tid att börja förbereda den verksamhetsplan ni ska presentera på ert årsmöte för medlemmarna så de vet vad klubben står för och vilka planer ni har.

Nedan följer tips på hur ni kan lägga upp verksamhetsplanen.
Det brukar vara lättare att dela upp verksamhetsplanen i underrubriker så den blir tydlig.

Verksamhetsplanen bör börja med att kortfattat beskriva generellt
Varför ni finns till
Vad ni står för
Vart siktar ni
Vad ska ni fokusera på

Nedanstående bör delas upp i olika verksamhets/aktivitetsområden
Vad vill ni uppnå, vad ni har för mål
Hur ska ni uppnå
Vem ska göra vad och när
Det är bra om det är mätbara mål så ni kan bocka av dem när ni uppnått målen.


Ny logga
Efter många vändor fram och åter beslutade styrelsen den 3/12 om ny logga och grafisk profil för förbundet.

Loggan kommer att lanseras i januari.

Ni som arrangerar tävlingar och i andra sammanhang använder er av förbundets logga får höra av er så ska ni få det material ni behöver för att det ska bli rätt.

 

2 kommentarer:

John Liungman sa...

Tjena!
Har du några bra tips hur man sprider det mer? Utöver Bergsport, nyhetsbrev, hemsida, mm? För det är ju som du säger bra grejer!

JOhn Liungman

Carlos Cabrera sa...

Hej John!

Jag vet inte riktigt. Det du nämner är ungefär de kanalerna förbundet har att tillgå.

Sådär rens spontant kan jag mest relatera till min erfarenhet som ordförande/tränare och klättrare. Generellt känns det som att det är fint med ny kunskap och kloka förslag, problemet kommer när man vill gå vidare och omsätta detta i praktiken och ge rätt person "ansvaret", jag menar att man generellt bör delegera den uppgiften eftersom styrelsefolk är oftast redan överbelastade i klubbarbete.

Som klättrare minns jag väldigt väl hur mycket en vän och jag ville ut efter vår första termin klättrandes i en klätterhall. Vi hade ingen aning om var man kunde resa, hur man gjorde för att få ihop en resa och hur mycket det skulle kunna kosta. Vi surfade och bland det få riktigt informativa och genomförbara vi hittade då var en artikel av Jenny Förander där hon beskrev en klätterresa till spanska El Chorro. Hon gav även förslag på resebokning, boende och klätterkativiteter samt en idé om kostnaden. En månad senare gjorde vi vår första klätterresa någonsin och klättrade våra första femmor på lead! Utan den informationen hade det gått men det hade nog tagit längre tid.

Vi hade viljan men behövde vägledning. Om svenska klubbar har viljan men behöver vägledning i de frågorna som rör inlägget (nyheten) kanske det vore bra att sätta ihop en artikel med beskrivning för hur man går till väga och tips och råd från erfarna föreningar. Kanske något att lägga ut på hemsida, Bergsport eller rentav diskutera under förbundets årsmöte där man förhoppningsvis har en mängd representanter från svensk klättring samlade.